Sunday, July 30, 2017

Pag-iipon para sa Dependent Levy Fee


Ang pagdadala ng pamilya sa Saudi Arabia ay isa sa mga benipisyo na tinatamasa ng halos karamihan ng mga expat na manggagawa katulad naming mga OFW. Kahit sobrang pagod sa trabaho, masaya ang pakiramdam ng may pamilyang naghihintay sa bawat pag-uwi. Wala na ang dating sobrang pag-iisip at pag-aalala. At higit sa lahat, nasubaybayan ang paglaki at paghubog ng ugali ng anak.

Noong unang araw ng buwan ng Hulyo, sinimulan na ng gobyerno ng Saudi Arabia ang paniningil ng "expat dependent levy fee". Ito ay ang pagbabayad ng SAR1,200 kada taon sa bawat miyembro ng pamilya na kasama ng isang expat na nagtatrabaho sa kaharian. Magiging doble ang halaga na ito sa susunod na taon hanggang sa aabutin ng SAR4,800 sa taong 2020. Ang isang expat ay hindi makakakuha ng exit-reentry visa o makakapagrenew ng iqama kapag hindi nabayaran ang buong halaga.

Ang bayaring ito ang naging kuwentuhan ng lahat ng may pamilyang expat na nakakausap ko. Marami sa kanila, naisipan nang pauwiin ang pamilya sa kani-kanilang mga bansa lalo na iyong may maraming anak at magulang na kasama. Napakalaki ng halaga lalo na at isang bagsakan lang ang bayad.

Sa kasalukuyan, kaya ko pang bayaran ang levy fees hanggang sa susunod na taon o hanggang sa hindi na mairenew ng kumpanya ang aking kontrata. Sabay-sabay na kami sa pag-uwi kapag darating ang panahon na iyon. At dahil sa nakapagrenew na ako ng iqama bago naimplementa ang bagong bayarin, may pagkakataon pa ako na mag-ipon ng 200 riyals kada sahod. Dodublehin ko ang halaga na ito sa susunod na taon. Sa ganitong paraan ay makakabayad ako ng levy fees na may laman pa rin ang bulsa at hindi apektado ang ibang pangangailangan.

Pag-iipon gamit ang pinaglumaang Qatar Airways travel wallet.
Malalaman ang halagang babayaran na dependent levy fee sa mismong bangko. Halimbawa, ang bangko ay SABB at kasama ko sa kaharian ang aking asawa at isang anak.

➩Open Online Banking (SABB)
➩Click SADAD
➩Click Government Payments
➩MOI Service: Alien control
➩Transaction Type: Payment
➩Service Type: Associate Fees for all Registered Associates on the Head of Household Iqama
➩Iqama ID: ********** (Iqama number ng OFW)
➩Fees Duration End Date: Date , Month, and Year (Hijri date - maiging icheck ang online MOI Absher Service para sa actual validity ng iqama))
➩RequestNo comments:

Post a Comment